A.Ş. GENEL KURUL TOPLANTISI BAKANLIK TEMSİLCİSİ ÜCRETLERİ HAKKINDA DUYURU

17 Kasım 2020

A.Ş. GENEL KURUL TOPLANTISI BAKANLIK TEMSİLCİSİ ÜCRETLERİ HAKKINDA DUYURU

 

09.10.2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 09.11.2020 tarih ve sonrasında yapılacak görevlendirme taleplerinde, Bakanlık Temsilcisi ücretlerinin vergiler dahil (Hafta içi brüt 199,79 TL, Hafta sonu brüt 266,38 TL)  ilgililer tarafından Siirt Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün aşağıda belirtilen hesabına veya Defterdarlık veznesine yatırılması ayrıca,  açıkalama olarak  şirket adı, Şirket Vergi Kimlik Numarası ve Bakanlık Temsilci Ücreti ibaresi eklenerek,  ücretin yatırıldığını gösterir belgenin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
Hesap adı: Siirt Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü
Banka adı: Ziraat Bankası
IBAN: TR21 0001 0000 9400 0010 0057 88
 
Her Bir Yıl İçin Brüt Tutar;
HAFTA İÇİ = 199.79 TL
HAFTASONU = 266,38 TL